Politikalarımız

Politikalarımız

Sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmek,

TS EN ISO 22000 sistemini uygulayarak gıda güvenliğini sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizde; Kalite - Gıda Güvenliği - Çevre - İSG –MMYS ile ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine ve standartlarına uymak, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini veperformansını sürekli iyileştirmek.

Müşteri beklentilerinin de üzerinde kaliteli hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak.

Doğal kaynakları korumak, Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,

İş kazalarını önleyerek tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak,

Çalışanlarımızın kişisel becerilerini daha üst düzeylere taşımak için eğitimler düzenleyip toplam kaliteye daha etkin katılımlarını sağlamak,

Rekabet avantajlarımızı güçlendirmek ve kurumsal yapımızı ileriye gururla taşımaktır.